Biografija Veselin Milić

Rođen je 1979. godine, u Priboju na Limu. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj kamenici i Policijsku akademiju u Beogradu. Specijalističke studije je završio na Kriminalističko-policijskoj akademiji!

Milić na mesto načelnika PU grada Beograda dolazi sa pozicije pomocnika Direktora policije za borbu protiv organizovanog kriminala i savetnika Predsednika Srbije Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala.

Milić je bio načelnik Policijske uprave za grad Beograd od 2013. do sredine 2018. godine, punih 5 godina, kada je prešao na nove dužnosti.

Na Kriminalisticko policijskom univerzitetu sa uspehom položio sve ispite i odbranio diplomski rad na temu "Morfološke karakteristike različitih profesionalnih nadležnosti", po studijskom programu specijalističkih studija sa prosečnom ocenom 10. Time je stekao stručni naziv “Specijalista kriminalista”.

Završio je više različitih kurseva iz nadležnosti MUP, BIA i poslova bezbednosti, bio je učesnik preko 100 međunarodnih konferencija kao načelnik Odeljenja, u ime Direktora policije, Konferencija šefova policije, glavnih gradova Evrope, seminara, okruglih stolova iz oblasti Kriminalističkog rada policije, Operativno- obavestajnog rada na suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i krivicno procesnog rada .

Predavač je na više fakulteta.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Veselin Milić nije politički angažovan i nije čjlan nijedne politicke partije.

Link sa Wikipedia
januar

2006

Načelnik Odeljenja u Upravi policije PU za Grad Beograd

januar

2010

Imenovan je za šefa Biroa za zakonitost i bezbednost Direkcije policije

januar

2011

Postao je specijalni savetnik Direktora policije

januar

2012

Postao pomoćnik direktora policije

januar

2013

Rasporedjen za načelnika Beogradske policije

januar

2018

Imenovan za savetnika Predsednika za borbu protiv korupcje i kriminala

januar

2021

Odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić“

Karijera

Počeo je da radi 1998. godine kao policajac u Užicu, zatim je od tadasnjeg Sekretarijata unutrasnjih poslova upucen na Policijsku akademiju. Gde je po uspesnom zavrsetku iste, dobio rešenje pomoćnika komandira Policijske stanice Savski venac. Obavljao je i dužnost zamenika komandira i komandira te Policijske stanice kao i nacelnika.

Od 2006. godine rasporedjen je za načelnika Odeljena u Upravi policije PU za Grad Beograd, a 2010. imenovan je za šefa Biroa za zakonitost i bezbednost Direkcije policije, a 2011. godine postao je specijalni savetnik Direktora policije i 2012. godine pomocnik direktora policije, resenjem na radnom mestu Unapredjenje, organizacija i funkcionisanje Direkcije policije.

U septembru 2013. godine rasporedjen je za načelnik Beogradske policije i tu funkciju uspesno obavljao je do 2018. godine, punih 5. godina!

Milić je više puta pohvaljivan i dobitnik je nekoliko nagrada ministara unutrašnjih poslova, medjunarodnih nagrada, pohvalnica, zahvalnica kao i odlikovanja od strane medjunarodnih sluzbi; FBA, CIA, Europol, FSB, Interpol, nosilac je Francuske legije casti dobijene od Direktora Francuske policije, Eurodzasta.

Ukazom predsednika Srbije Aleksandra Vučića imenovan je za savetnika Predsednika za borbu protiv korupcje i kriminala 2018. godine.

Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovan je Veselin Milic od poslednjeg Predsednika Savezne Republike Jugoslavije, dr. Vojislava Koštunice.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je povodom Vidovdana, 2021. godine, odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, među kojima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Od strane Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučića odlikovan je Zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić“

Idi na Vrh